Definify.com

Definition 2024


подготовил

подготовил

Russian

Verb

подгото́вил (podgotóvil)

  1. masculine singular past indicative perfective of подгото́вить (podgotóvitʹ)