Definify.com

Definition 2022


bính_âm

bính âm

Vietnamese

Noun

bính âm

  1. Pinyin