Definify.com

Definition 2023


början

början

See also: borján

Swedish

Noun

början c

  1. beginning
    Tja, det är alltid en början.
    Well, at least it's a beginning.