Definify.com

Definition 2022


rượu_vang

rượu vang

Vietnamese

Noun

rượu vang

  1. grape wine