Definify.com

Definition 2021


See also:

Translingual

Han character

(radical 181 +10, 19 strokes, cangjie input 火大一月金 (FKMBC), four-corner 91486, composition ⿰⿱)

Derived terms

References

  • KangXi: page 1408, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 43608
  • Dae Jaweon: page 1926, character 13
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4387, character 4
  • Unihan data for U+985E

Chinese

trad.
simp.

Glyph origin

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ruːls, *ruds
*ruːls
*ruːls, *ruds
*roːds
*ruds

Phono-semantic compound (形聲, OC *ruːls, *ruds) : phonetic  (OC *roːds) + semantic .

Pronunciation  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /lei⁵¹/
Harbin /lei⁵³/
Tianjin /lei⁵³/
Jinan /luei²¹/
Qingdao /le⁴²/
Zhengzhou /luei³¹²/
Xi'an /luei⁴⁴/
Xining /luɨ²¹³/
Yinchuan /luei¹³/
Lanzhou /luei¹³/
Ürümqi /luei²¹³/
Wuhan /nei³⁵/
Chengdu /nuei¹³/
Guiyang /nuei²¹³/
Kunming /nuei²¹²/
Nanjing /luəi⁴⁴/
Hefei /le⁵³/
Jin Taiyuan /luei⁴⁵/
Pingyao /luei³⁵/
Hohhot /luei⁵⁵/
Wu Shanghai /le²³/
Suzhou /le̞³¹/
Hangzhou /lei¹³/
Wenzhou /løy²²/
Hui Shexian /le²²/
/ly²²/
Tunxi /lə¹¹/
Xiang Changsha /lei⁵⁵/
Xiangtan /nəi⁵⁵/
Gan Nanchang /lui²¹/
Hakka Meixian /lui⁵³/
Taoyuan /lui⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /løy²²/
Nanning /lui²²/
Hong Kong /løy²²/
Min Xiamen (Min Nan) /lui²²/
Fuzhou (Min Dong) /luɔi²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /ly⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /lui³¹/
Haikou (Min Nan) /lui³³/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (37)
Final () (16)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/liuɪH/
Pan
Wuyun
/lʷiH/
Shao
Rongfen
/ljuɪH/
Edwin
Pulleyblank
/lwiH/
Li
Rong
/luiH/
Wang
Li
/lwiH/
Bernard
Karlgren
/lwiH/
Expected
Mandarin
Reflex
lèi
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
lèi
Middle
Chinese
‹ lwijH ›
Old
Chinese
/*[r]u[t]-s/
English category

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 7770 7772
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ruːls/ /*ruds/

Definitions

  1. class; group; kind; category

Compounds


Japanese

Kanji

(grade 4 “Kyōiku” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings

Compounds

Derived terms


Korean

Hanja

(ryu>yu) (hangeul >, revised ryu>yu, McCune-Reischauer ryu>yu, Yale lyu>yu)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese

Han character

(loại, loài, nòi)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.