Definify.com

Definition 2024


U+4FF1, 俱
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF1

[U+4FF0]
CJK Unified Ideographs
[U+4FF2]
See also: and

Translingual

Han character

(radical 9 +8, 10 strokes, cangjie input 人月一金 (OBMC), four-corner 26281, composition)

 1. all, together
 2. accompany

References


Chinese

simp. and trad.

Glyph origin

Historical forms of the character
References:

Mostly from Richard Sears' Chinese Etymology site (authorisation),
which in turn draws data from various collections of ancient forms of Chinese characters, including:

 • Shuowen Jiezi (small seal),
 • Jinwen Bian (bronze inscriptions),
 • Liushutong (large seal) and
 • Xu Jiaguwen Bian (oracle bone script).
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ko, *ɡos
*koʔ
*ɡos
*ɡos
*ɡos

PronunciationRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (28)
Final () (24)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kɨo/
Pan
Wuyun
/kio/
Shao
Rongfen
/kio/
Edwin
Pulleyblank
/kuə̆/
Li
Rong
/kio/
Wang
Li
/kĭu/
Bernard
Karlgren
/ki̯u/
Expected
Mandarin
Reflex
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
Middle
Chinese
‹ kju ›
Old
Chinese
/*k(r)o/
English all, together

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 7131 7135
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ko/ /*ɡos/
Notes

Definitions

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Compounds

 • 一應俱全一应俱全
 • 五行俱下
 • 人琴俱亡
 • 人琴俱杳
 • 人贓俱獲人赃俱获
 • 俱備俱备
 • 俱免
 • 俱全 (jùquán)
 • 俱收並蓄俱收并蓄
 • 俱樂部俱乐部 (jùlèbù)
 • 俱滅俱灭
 • 俱舍師俱舍师
 • 俱舍論俱舍论
 • 俱起
 • 傢俱
 • 兩敗俱傷两败俱伤
 • 北俱盧洲北俱卢洲
 • 十行俱下
 • 名實俱副名实俱副
 • 唱作俱佳
 • 四角俱全
 • 學養俱佳学养俱佳
 • 寢食俱廢寝食俱废
 • 心神俱爽
 • 心膽俱寒心胆俱寒
 • 心膽俱碎心胆俱碎
 • 心膽俱裂心胆俱裂
 • 心身俱忘
 • 心身俱瘁
 • 掃地俱盡扫地俱尽
 • 毛髮俱豎毛发俱竖
 • 泥沙俱下
 • 涕淚俱下涕泪俱下
 • 涕筆俱下涕笔俱下
 • 犬兔俱斃犬兔俱毙
 • 玉石俱摧
 • 玉石俱焚
 • 玉石俱燼玉石俱烬
 • 玉石俱碎
 • 百廢俱興百废俱兴 (bǎi fèi jù xīng)
 • 百廢俱舉百废俱举
 • 羅掘俱窮罗掘俱穷
 • 聲淚俱下声泪俱下
 • 聲色俱厲声色俱厉
 • 膽識俱優胆识俱优
 • 與日俱增与日俱增
 • 與日俱新与日俱新
 • 與時俱進与时俱进
 • 與生俱來与生俱来
 • 色色俱全
 • 芝艾俱焚
 • 萬念俱灰万念俱灰
 • 萬籟俱寂万籁俱寂
 • 蘭艾俱焚兰艾俱焚
 • 身名俱泰
 • 身名俱滅身名俱灭
 • 辭色俱厲辞色俱厉
 • 雞犬俱升鸡犬俱升
 • 面面俱全
 • 面面俱到 (miànmiàn-jùdào)
 • 面面俱圓面面俱圆
 • 黎俱吠陀
 • 齒德俱增齿德俱增

References


Japanese

Kanji

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings


Korean

Hanja

(gu) (hangeul , revised gu, McCune-Reischauer ku)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese

Han character

(câu, cu, gu, cụ, )

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References